WM Press har en egen konstruktionsavdelning med erfaren personal. Våra kunder får hjälp med utveckling av produkter och hur man gör produkterna tillverkningsvänliga, med andra ord hjälper vi till att ta fram smarta lösningar.

Med egen konstruktion inom huset som är väl bekant med våra processer,  ger det korta ledtider samt snabb återkoppling avseende vilken som process som lämpar sig bäst.

Vi jobbar i program som Autodesk Inventor, NC Express och Tebis.

Konstruktion_360x240

Detta kan vi bland annat erbjuda:
  • Verktygskonstruktion
  • Framtagning av ritningar och prototyper
  • Support till kundernas konstruktörer vid framtagning av ritningar
  • FEM (Finite Element Method) hållfasthetsanalyser
  • Produktionsautomatiseringar
  • Prototyptillverkning
  • 3D-printing
FEM (Finite Element Method) hållfasthetsanalyser

FEM är integrerat i moderna CAD-system, vilket tillåter konstruktörer att snabbt och realistiskt kontrollera hållfastheten på detaljer som bara existerar som datamodeller. Dessutom kan man kontrollera nedböjning, fjädring m.m. i olika materialkvaliteter.

Finita elementmetoden har sitt ursprung i behovet att lösa komplexa elasticitets- och strukturanalysproblem inom flyg- och strukturmekanik.