WM Press är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015

– Med lyhördhet för kundernas behov ska vi ständigt förbättra våra produkter, tjänster och vårt kvalitets- och miljöledningssystem.

– Rätt kvalitet, leveranssäkerhet och miljömedvetande är viktiga förutsättningar för vår konkurrensförmåga.

– Vi skall uppfylla våra intressenters tillämpliga krav.

– Nöjda kunder är vår belöning.

– Vi skall löpande utveckla vår miljökompetens för att därigenom främja en hållbar utveckling.

VD Jan Alexiusson

kvalitet2