Automatpressning

Vi utför automatpressning samt formpressar och djupdrar plåtdetaljer i olika material. Vi erbjuder även modern hantering vid  valsning och bockning av detaljer samt service och montage ute på fältet.

2D och 3D laser

Med egen konstruktionsavdelning, laser-kombimaskin och modern 3D laser samt övrig tillverkning, kan vi erbjuda våra kunder snabbare processer och kortare ledtider.

Valsning

Robotiserad (CNC–styrd) valsning med efterföljande automatsvetsning för att producera cirkulära produkter av hög måttriktighet, gör att vi även  kan producera mindre serier. Med kompletterande möjlighet att 3D laserskära hålbilder eller dylikt ger detta en hög flexibilitet och kort ledtid vid framtagning av nya produkter eller prototyper.

Maskiner:
  • Mekaniska och hydrauliska presslinjer med kapacitet på upp till 650 tons presskraft – tillsammans med certifierade samarbetspartners upp till 1600 ton.
  • Laserskärning: 2D och 3D, samt 3D lasersvetsning och vattenskärning.
  • Helautomatisk kombimaskin för laserskärning, stansning, formning och gängning.
  • Robotiserad och konventionell svetsning. Certifikat för det flesta typerna av svetsning.
  • Rundvalsning, rullformning, sickning, kantpressning
  • CNC-styrda svarvar
  • Tvättning och trumling: Alkaltvätt, 3 kammars
  • Verktygsverkstad

Per_Svets_450x675