3D Laser_301x225

WM PRESS – specialisten på plåtformning

WM Press AB tillhandahåller fullständiga lösningar med konstruktion och verktygstillverkning. Vi har specialkompetens inom plåtförädling och svetsning vad gäller volym- och prototyptillverkning. Med kompetenta och erfarna medarbetare som kan processen från idé till färdiga produkter, erbjuder vi ett komplett tillverkningssätt.
Pressad_3D_Mbla_300x225

Från idé till färdig produkt!

Skiva 1orange_300x176Pil
Skiva2orange_300x177Pil2
SkivorBakgrOrange_300x176Pil2
SkivorSista_300x176