top of page

OM WM PRESS

WM Press AB startades 1995. Inledande så var mesta delen av produktionen tillverkning av detaljer för tågbromsar. Under åren som gått är nu detta en mindre del av totala omsättningen men fortfarande en stor del inom segmentet pressning och djupdragning. Massor av nya produkter har kommit in. Det har skett en hel del investeringar för att kunna stansa, laserskära, valsa och bocka de nya detaljerna. Vi har också satsat på att
automatisera och robotisera många processer för att ha en effektiv process med hög kvalitet.

 

2007 grundades Innomation AB. Företagsgruppen består av WM Press AB och AGAB Pressautomation AB samt Innomation Fastighets AB. Samtliga ägare är aktiva i företaget rent operativt.

KVALITET OCH MILJÖPOLICY

När vi på WM Press jobbar efter rätt kvalitet så gör vi det tillsammans!

Vårt engagemang och intresse för våra processer och verktyg är alltid ett avgörande för en god kvalitet.


• Med lyhördhet för våra kunders behov ska vi ständigt jobba med att förbättra våra processer, tjänster och vårt kvalitets- & miljöledningssystem.
• Rätt kvalitet, leveranssäkerhet och miljömedvetande är viktiga förutsättningar för vår affärsidé.
• Vi skall uppfylla och förhoppningsvis även överträffa våra intressenters krav och förväntningar.
• Nöjda kunder är vår belöning och vårt drivmedel i resan mot en bättre leverantör.
• Vi skall löpande utveckla vår miljökompetens för att främja en hållbar utveckling.

bottom of page