top of page

VALSNING

Robotiserad (CNC–styrd) valsning i fyr-vals maskiner så att detaljerna blir runda ända ut i ändarna med efterföljande automatsvetsning för att producera cirkulära produkter av hög måttriktighet gör att vi även kan producera mindre serier. Med kompletterande möjlighet att 3D laserskära hålbilder eller dylikt ger detta en hög flexibilitet och kort ledtid vid framtagning av nya produkter eller prototyper.

Valsning maskin

Kontakta oss direkt!

bottom of page