top of page

KONSTRUKTIONSSTÖD

Vid utveckling av nya produkter/detaljer eller för att ändra processen för att tillverka en befintlig produkt kan det många gånger vara svårt för era egna designers och konstruktörer att välja hur man ska tillverka delen på bästa sätt. Om vi kommer in i designstadiet i ett tidigt skede kan vi stötta er med tex toleranser och ge er råd om hur materialet reagerar i de olika processerna, detta för att få den bästa möjligheten att producera effektivt med hög kvalité. Toleranser är också något man behöver diskutera i ett tidigt skede då dessa ökar kostnaderna på detaljen så man har rätt nivå på dessa. 

Konstruktionsstöd

För att få en detalj som bär sin kostnad rätt är det många faktorer som påverkar. Toleranser, materialval, finish, processer mm. Här är vi ett oumbärligt stöd för många av våra kunder. Vi tar även fram prototyper och tester där de finns en viss osäkerhet och då man ibland måste köra fält tester mm. Våra verktyg är de modernaste CAD verktyg som finns, samt applikationer som hållfastighets beräkning mm. Med våra partners kan vi även utföra avancerade simuleringar av hur materialet beter sig vid pressning, djupdragning.

Kontakta oss direkt!

bottom of page